Samenwerkingspartners

We werken vanaf nu samen met AdemVrij.Nu.

Door Stan Jonkmans

Sinds kort help ik mee om de mailbox te beheren van het Meldpunt Mondkapjes Middelbare Scholen (www.meldpuntmondkapjes.nl).  Daar kunnen leerlingen, ouders van leerlingen en docenten klachten en verhalen kwijt over hun ervaringen met mondkapjes op school.

Met het Meldpunt verzamelen we informatie om voor politiek en buitenwereld inzichtelijk te maken wat er speelt op de scholen van onze kinderen. De meldingen komen met naam en toenaam binnen, maar worden anoniem behandeld en nooit zonder toestemming aan derden verstrekt. Binnenkort bieden we de Tweede Kamer een Zwartboek aan met schrijnende gevallen. Want daarvan zijn er heel veel: de sfeer op scholen wordt grondig verpest door de mondkapjes en veel scholieren hebben eronder te lijden.

Op de website van Ademvrij.NU zal ik de komende tijd verhalen uit de mailbox publiceren,. Het gaat om volledige citaten. De namen van de auteurs zijn bij het Meldpunt Mondkapjes bekend. Vanzelfsprekend vinden wij van Ademvrij.NU dat de mondkapjesdwang op scholen per direct moet worden afgeschaft. Het dragen van mondkapjes op scholen draagt op geen enkele wijze bij aan het tegengaan van virusverspreiding. Virussen laten zich niet tegenhouden door mondkapjes, zie het uitgebreide Literatuuroverzicht op deze site. Mondkapjes zijn bovendien schadelijk voor de gezondheid van mensen, dat geldt zeker voor opgroeiende kinderen.